Sutherland

SUTHERLAND: Bibliography & References

 1. Aberscross, Strathfleet – Chambered Cairn
 2. Achaidh, Creich – Chambered Cairn
 3. Achadh Thaibstil, Bettyhill, Farr – Chambered Cairn
 4. Achamore, Farr – Chambered Cairn
 5. Achamore, Farr – Hut Circles
 6. Achany, Lairg – Chambered Cairn
 7. Achcheargary, Bettyhill – Chambered Cairn
 8. Achcoillenaborgie, Bettyhill – Broch
 9. Achcoillenaborgie (1), Bettyhill – Cairn
 10. Achcoillenaborgie (2), Bettyhill – Cairn
 11. Achintyhalavin, Tongue – Souterrain
 12. Achnaburin, Bettyhill, Farr – Hut Circle
 13. Achnaburin (1), Bettyhill, Farr – Souterrain
 14. Achnaburin (2), Bettyhill, Farr – Souterrain
 15. Allt a’ Chaisteal, Bettyhill, Farr – Stone Circle
 16. Allt a’ Mhuilinn, Clyne – Chambered Cairn
 17. Allt an Duin, Bettyhill – Broch
 18. Allt an Duin, Bettyhill – Stone Circle
 19. Allt Bad Ra’fin, KildonanSouterrain
 20. Allt nam Ban, Clyne – Chambered Cairn
 21. Allt nan Eun, Creich – Chambered Cairn
 22. Allt Sgiathaig, Assynt – Chambered Cairn
 23. Allt Thorrisdail (1), Torrisdale – Cup-Marked Stone
 24. Allt Thorrisdail (2), Torrisdale – Cup-Marked Stone
 25. Allt Thorrisdail (3), Torrisdale – Cup-Marked Stone
 26. An Caisteal (1), Torrisdale – Cup-Marked Stone
 27. An Caisteal (2), Torrisdale – Cup-and-Ring Stone
 28. Ardvreck, Assynt – Chambered Cairn
 29. Auchinlochy, Bettyhill – Cairn
 30. Backies, Golspie – Broch
 31. Badnaby, Eddrachillis – Chambered Cairn
 32. Baile Mhargaite, Bettyhill – Broch
 33. Baile Mhargaite, Bettyhill – Cairns
 34. Baile Mhargaite, Bettyhill – Chambered Cairn
 35. Baile Mhargaite Cist (01), Bettyhill – Cist
 36. Baile Mhargaite Cist (02), Bettyhill – Cist
 37. Baile Mhargaite Cist (03), Bettyhill – Cist
 38. Baile Mhargaite 1, Bettyhill – Enclosure
 39. Baile Mhargaite 2, Bettyhill – Enclosure
 40. Baile Mhargaite 3, Bettyhill – Enclosure
 41. Baile Mhargaite 4, Bettyhill – Enclosure
 42. Baile Mhargaite 5, Bettyhill – Enclosure
 43. Balcharn, Lairg – Chambered Cairn
 44. Benbhraggie Wood, Golspie – Chambered Cairn
 45. Ben Loyal – Sacred Mountain
 46. Blandy, Tongue – Chambered Cairn
 47. Borgie, Tongue – Chambered Cairn
 48. Borgie, Tongue – Standing Stone
 49. Borgie, Tongue – Souterrain
 50. Borgie Bridge, Tongue – Broch
 51. Borgie Bridge, Tongue – Cup-Marked Stone (NEW FIND)
 52. Borgie Bridge, Tongue – Hut Circle
 53. Borgie Bridge, Tongue – Stone Row
 54. Borgie Farmhouse, Tongue – Broch
 55. Castle Cole, Strathbrora – Broch
 56. Chealamy cist, Strathnaver – see Farr Church
 57. Clach Mhic Mhios, Loth – Standing Stone
 58. Cnon Achadh na h-Uaighe, Rogart – Souterrain
 59. Cnoc an Arbhair, Borgie, Farr – Hut Circles
 60. Cnoc an Arbhair, Borgie, Farr – Standing Stone
 61. Coille na Borgie North, Bettyhill – Chambered Cairn
 62. Coille na Borgie South, Bettyhill – Chambered Cairn
 63. Cracknie, Farr, Tongue – Souterrain
 64. Craig a’ Bodhaich, Farr – Cairns
 65. Creag na Caorach, Kildonan – Souterrain
 66. Croc-tigh-Goil, Ribigill, Tongue – Standing Stones
 67. Dail na Drochaide, Bettyhill – Stone Row
 68. Dallcharn, Tongue – Broch
 69. Dalvraid, Melness – Cairn
 70. Dalvraid, Melness – Chambered Cairn
 71. Dalvraid, Melness – Hut Circle
 72. Deanside, Tongue – Souterrain
 73. Dun na Maigh, Tongue – Broch
 74. Dun Riaskidh, Torrisdale Bay – Chambered Cairn
 75. Dunvarich, Tongue – Souterrain
 76. Earl’s Cross, Embo – Cross
 77. Eriboll, Durness – Souterrain
 78. Farr Church, Bettyhill – Cist
 79. Fiscary 1, Farr – Chambered Cairn
 80. Fiscary 2, Farr – Chambered Cairn
 81. Fiscary 3, Farr – Chambered Cairn
 82. Fiscary 4, Farr – Cairn
 83. Fiscary Cairnfield, Bettyhill – Cairns
 84. Fouhlin, Durness – Souterrain
 85. Grumbeg, Loch Naver – Cup-Marked Stone
 86. Holy Well, Strathnaver, Farr – Holy Well
 87. Keeper’s Cottage, Borgie, Tongue – Stone Row (NEW FIND)
 88. Kinbrace Hill, Kildonan – Souterrain
 89. Kinloch House, Tongue – Chambered Cairn
 90. Kinloch Lodge, Tongue – Cup-Marked Stone
 91. Kirkiboll, Tongue – Souterrain
 92. Lochan Hakel, Tongue – Broch
 93. Lochan Hakel (01), Tongue – Cup-and-Ring Stone
 94. Lochan Hakel (02), Tongue – Cup-and-Ring Stone
 95. Lochan Hakel (03), Tongue – Cup-Marked Stone
 96. Loch Ascaig, Kildonan – Souterrain
 97. Loch Hope, Durness – Souterrain
 98. Loch ma Naire, Strathnaver – Sacred Loch
 99. Long Skelpick, Bettyhill, Strathnaver – Long Cairn
 100. Manse Bridge, Melness, Tongue – Cairns
 101. Manse Bridge, Melness, Tongue – Hut Circles
 102. Modsary, Tongue – Hut Circle
 103. Portnancon, Durness – Souterrain
 104. Queen’s Cairn, Farr, Strathnaver – Chambered Cairn
 105. Ribigill, Tongue – Souterrain
 106. Ribigill, Tongue – Standing Stones – see Croc-tigh-Goil
 107. Ringstone, Torrisdale Bay, Farr – Cup-and-Ring Stone
 108. Ringstone, Torrisdale Bay, Farr – Legendary Rock
 109. Rosal, Strathnaver – Souterrain
 110. St. John’s Well, Dunrobin, Golspie – Holy Well
 111. Sarah’s Stone, Torrisdale – Cup-Marked Stone
 112. Skelpick, Bettyhill – Chambered Cairn
 113. Skelpick Burn, Bettyhill – Souterrain
 114. Skelpick Lodge, Bettyhill – Chambered Cairn
 115. Skerray Mains, Tongue – Souterrain
 116. Smoo Cave, Durness – Sacred Nature
 117. Strathy, Farr – Souterrain
 118. Suisgill (1), Kildonan – Souterrain
 119. Suisgill (2), Kildonan – Souterrain
 120. Suisgill (3), Kildonan – Souterrain
 121. Swordly, Farr – Cairn
 122. Syre, Farr – Souterrain
 123. Talmine (west), Melness, Tongue – Settlement
 124. Talmine (west), Melness, Tongue – Stone Row
 125. Thorrisdail Stone, Torrisdale – Cup-Marked Stone
 126. Tongue House, Tongue – Chambered Cairn
 127. West Strathan, Melness – Broch
 128. West Strathan, Melness – Cup-and-Ring Stone