Foulridge stone
Foulridge stone: 53.884477, -2.183643